Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
206 809 159 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
100 934 270 €
49 %
39 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
100 934 270 €
100 %
100 %
Dane za tovary a služby
0 €
0 %
0 %
Granty a transfery
80 328 118 €
39 %
38 %
Tuzemské bežné granty a transfery
79 302 035 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
1 024 344 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
1 740 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
14 353 320 €
7 %
13 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
13 115 496 €
91 %
91 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
731 297 €
5 %
6 %
Iné nedaňové príjmy
461 009 €
3 %
3 %
Kapitálové príjmy
44 811 €
0 %
1 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
707 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
7 193 450 €
3 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
7 193 450 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 000 000 €
2 %
3 %
Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 000 000 €
100 %
53 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
47 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby