Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hurbanovo

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 080 118 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 545 037 €
50 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 976 300 €
84 %
77 %
Dane z majetku
451 175 €
13 %
14 %
Dane za tovary a služby
117 562 €
3 %
9 %
Granty a transfery
2 190 268 €
31 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 190 268 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
1 153 305 €
16 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
642 859 €
56 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
411 090 €
36 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
94 143 €
8 %
11 %
Kapitálové príjmy
5 166 €
0 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
48 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
191 508 €
3 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
191 508 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby