Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Želiezovce

Aktuálny stav
4,9
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,7
Dlhová služba
4,6
Bilancia bežného účtu
4,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Želiezovce
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 26,7 %
4,7
22,3 %
Dlhová služba 7,8 %
5,1
4,8 %
Bilancia bežného účtu 7,5 %
3,5
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -41 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 213 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 619 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 115 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -4,6 %
2,1
1,9 %
Intenzita investovania 12,2 %
4,9
6,9 %
Čistý majetok 327,3 %
3,3
356,5 %
Okamžitá likvidita 65,7 %
2,0
228,4 %
Pohotová likvidita 74,1 %
1,5
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 26,0 %
4,7
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 5 994 701 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 212 743 €
Výdavky bežného rozpočtu 5 546 296 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 944 864 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 161 876 €
Dlhodobé záväzky 1 435 489 €
Krátkodobé záväzky 1 911 705 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 1 480 959 €
Bankové úvery a výpomoci 1 480 959 €
Úvery od ŠFRB 1 443 223 €
Výdavky na splácanie istiny 254 640 €
Úrokové splátky 43 796 €
Finančné účty 1 255 375 €
Neobežný majetok 18 405 811 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 6 945
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 796 730 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby