Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
14 515 225 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
8 614 122 €
59 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
6 162 532 €
72 %
75 %
Dane z majetku
1 793 033 €
21 %
16 %
Dane za tovary a služby
658 557 €
8 %
9 %
Granty a transfery
4 127 715 €
28 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 029 625 €
98 %
98 %
Zahraničné granty
95 880 €
2 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
2 210 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
1 345 567 €
9 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
817 127 €
61 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
358 649 €
27 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
153 095 €
11 %
12 %
Kapitálové príjmy
16 680 €
1 %
8 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
16 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
427 821 €
3 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
427 821 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby