Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
17 537 448 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
7 720 663 €
44 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
6 530 965 €
85 %
77 %
Dane z majetku
823 296 €
11 %
14 %
Dane za tovary a služby
366 402 €
5 %
9 %
Granty a transfery
7 079 721 €
40 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
7 042 375 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
32 346 €
0 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
5 000 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
1 519 894 €
9 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 011 774 €
67 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
389 137 €
26 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
115 395 €
8 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 117 €
0 %
0 %
Kapitálové príjmy
471 €
0 %
9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 217 170 €
7 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 217 170 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby