Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Turzovka

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 965 761 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
3 347 373 €
42 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 084 128 €
92 %
77 %
Dane za tovary a služby
132 226 €
4 %
9 %
Dane z majetku
131 019 €
4 %
14 %
Granty a transfery
2 974 261 €
37 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 972 261 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
2 000 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
894 454 €
11 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
564 454 €
63 %
53 %
Kapitálové príjmy
197 520 €
22 %
9 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
107 831 €
12 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
23 209 €
3 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
1 440 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
460 090 €
6 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
460 090 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
289 583 €
4 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
289 583 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby