Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 113 526 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Bývanie a občianska vybavenosť
3 413 367 €
34 %
8 %
Rozvoj obcí
3 386 067 €
99 %
55 %
Verejné osvetlenie
27 300 €
1 %
17 %
Vzdelávanie
3 249 567 €
32 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 432 848 €
44 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 034 211 €
32 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
398 922 €
12 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
383 586 €
12 %
12 %
Všeobecné verejné služby
2 666 912 €
26 %
17 %
Všeobecné služby
981 730 €
37 %
2 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
880 032 €
33 %
77 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
731 366 €
27 %
2 %
Transakcie verejného dlhu
64 060 €
2 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
9 724 €
0 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
231 129 €
2 %
6 %
Staroba
150 647 €
65 %
73 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
80 482 €
35 %
12 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
223 824 €
2 %
8 %
Kultúrne služby
163 980 €
73 %
43 %
Rekreačné a športové služby
34 076 €
15 %
49 %
Náboženské a iné spoločenské služby
18 961 €
8 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
6 807 €
3 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
207 953 €
2 %
3 %
Policajné služby
207 953 €
100 %
95 %
Ekonomická oblasť
87 065 €
1 %
14 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
61 850 €
71 %
3 %
Doprava
14 332 €
16 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
10 884 €
13 %
9 %
Ochrana životného prostredia
33 708 €
0 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
33 708 €
100 %
84 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby