Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Modrý Kameň

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 298 627 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
879 128 €
38 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
793 533 €
90 %
77 %
Dane z majetku
53 480 €
6 %
14 %
Dane za tovary a služby
32 115 €
4 %
9 %
Granty a transfery
752 104 €
33 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
752 104 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
331 890 €
14 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
331 890 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
246 717 €
11 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
100 249 €
41 %
53 %
Kapitálové príjmy
85 824 €
35 %
9 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
51 101 €
21 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
9 543 €
4 %
11 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
88 788 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
88 788 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby