Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Podolínec

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
3 153 276 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
1 559 264 €
49 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
657 408 €
42 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
404 370 €
26 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
277 902 €
18 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
219 584 €
14 %
14 %
Všeobecné verejné služby
931 775 €
30 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
853 822 €
92 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
60 742 €
7 %
17 %
Všeobecné služby
12 907 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
4 303 €
0 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
462 818 €
15 %
6 %
Bývanie
408 274 €
88 %
0 %
Staroba
30 720 €
7 %
76 %
Rodina a deti
23 825 €
5 %
6 %
Ochrana životného prostredia
70 636 €
2 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
70 636 €
100 %
85 %
Znižovanie znečisťovania
0 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
41 735 €
1 %
9 %
Kultúrne služby
24 835 €
60 %
45 %
Rekreačné a športové služby
16 900 €
40 %
47 %
Bývanie a občianska vybavenosť
37 927 €
1 %
8 %
Verejné osvetlenie
27 281 €
72 %
16 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
10 646 €
28 %
16 %
Ekonomická oblasť
31 230 €
1 %
14 %
Doprava
26 594 €
85 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
4 635 €
15 %
8 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
17 892 €
1 %
3 %
Ochrana pred požiarmi
16 630 €
93 %
5 %
Policajné služby
1 262 €
7 %
95 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby