Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Rusovce

Finančné zdravie
5,9
z max. 6
Výborné
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
5,5
Bilancia bežného účtu
5,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy4,7 mil. €
Daňové príjmy
28,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
26,5 %
Granty a transfery
24,0 %
Nedaňové príjmy
21,3 %
Bratislava - Rusovce
priemer mestských častí
Výdavky3,2 mil. €
Vzdelávanie
38,7 %
Všeobecné verejné služby
34,7 %
Ekonomická oblasť
13,5 %
Bývanie a občianska vybavenosť
9,9 %
Ochrana životného prostredia
1,4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1,1 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
0,3 %
Sociálne zabezpečenie
0,1 %
Bratislava - Rusovce
priemer mestských častí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto mestskej časti?
Hodnotiť    Komentovať
4,0
Celkové hodnotenie
3,0
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,9
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
4,4
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Lucia Tuleková Henčelová

nezávislý kandidát

starosta od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mestská časť
Okres:Bratislava V
Kraj:Bratislavský kraj
E-mail:starosta@bratislava-rusovce.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby