Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bánovce nad Bebravou

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
17 849 436 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
9 604 952 €
54 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
8 000 172 €
83 %
77 %
Dane z majetku
972 725 €
10 %
14 %
Dane za tovary a služby
631 996 €
7 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
59 €
0 %
0 %
Granty a transfery
5 342 418 €
30 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 342 418 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
1 508 898 €
8 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
843 285 €
56 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
454 465 €
30 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
188 875 €
13 %
11 %
Kapitálové príjmy
21 840 €
1 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
432 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 393 168 €
8 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 368 168 €
98 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
25 000 €
2 %
1 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby