Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hanušovce nad Topľou

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
5 556 482 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
3 023 032 €
54 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 023 032 €
100 %
99 %
Daňové príjmy
1 859 079 €
33 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 729 155 €
93 %
77 %
Dane z majetku
75 092 €
4 %
14 %
Dane za tovary a služby
54 599 €
3 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
232 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
366 700 €
7 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
365 790 €
100 %
99 %
Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)
910 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
307 671 €
6 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
176 793 €
57 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
125 386 €
41 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
3 969 €
1 %
11 %
Kapitálové príjmy
810 €
0 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
712 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby