Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dunajský Klátov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
642 824 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
292 740 €
46 %
28 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
217 351 €
74 %
86 %
Transakcie verejného dlhu
73 920 €
25 %
12 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 469 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
108 210 €
17 %
5 %
Doprava
108 210 €
100 %
58 %
Vzdelávanie
102 038 €
16 %
40 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
102 038 €
100 %
54 %
Bývanie a občianska vybavenosť
77 613 €
12 %
9 %
Rozvoj bývania
32 565 €
42 %
22 %
Rozvoj obcí
25 608 €
33 %
52 %
Verejné osvetlenie
19 440 €
25 %
10 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
38 037 €
6 %
6 %
Kultúrne služby
27 690 €
73 %
51 %
Rekreačné a športové služby
5 452 €
14 %
31 %
Náboženské a iné spoločenské služby
4 836 €
13 %
13 %
Vysielacie a vydavateľské služby
59 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia
13 234 €
2 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
13 234 €
100 %
58 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
7 726 €
1 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
7 726 €
100 %
79 %
Sociálne zabezpečenie
3 227 €
1 %
3 %
Staroba
3 227 €
100 %
54 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby