Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Ťahanovce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
488 429 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Všeobecné verejné služby
389 409 €
80 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
387 457 €
99 %
92 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
1 952 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
42 873 €
9 %
8 %
Rekreačné a športové služby
24 404 €
57 %
41 %
Kultúrne služby
18 469 €
43 %
50 %
Ekonomická oblasť
27 181 €
6 %
5 %
Doprava
27 181 €
100 %
81 %
Bývanie a občianska vybavenosť
20 491 €
4 %
5 %
Verejné osvetlenie
20 491 €
100 %
3 %
Ochrana životného prostredia
8 475 €
2 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
8 127 €
96 %
78 %
Ochrana prírody a krajiny
348 €
4 %
9 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby