Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Košice - Staré Mesto

Finančné zdravie
4,9
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
5,8
Dlhová služba
5,8
Bilancia bežného účtu
2,5
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
650,6 tis. €
632,6 tis. €
449,1 tis. €
351,0 tis. €
316,2 tis. €
261,7 tis. €
132,0 tis. €
Príjmy5,5 mil. €
Granty a transfery
51,6 %
Nedaňové príjmy
34,9 %
Daňové príjmy
12,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,2 %
Košice - Staré Mesto
priemer mestských častí
Výdavky5,4 mil. €
Vzdelávanie
44,6 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
28,6 %
Všeobecné verejné služby
22,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3,0 %
Sociálne zabezpečenie
1,5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,0 %
Ekonomická oblasť
0,0 %
Košice - Staré Mesto
priemer mestských častí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto mestskej časti?
Hodnotiť    Komentovať
3,7
Celkové hodnotenie
3,7
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,6
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,8
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
4 hodnotenia
Predstavitelia samosprávy
Igor Petrovčik

SPOLU, SMK-MKP, KDH, SaS, Progresívne Slovensko

starosta od 10.11.2018
História >
Základné informácie
Štatút:mestská časť
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
E-mail:starosta@kosice-city.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby