Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Štúrova 74, Šaľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
319 756 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
200 099 €
63 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
200 099 €
100 %
100 %
Stavby
94 158 €
47 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
50 397 €
25 %
4 %
Pozemky
49 750 €
25 %
18 %
Základné stádo a ťažné zvieratá
5 794 €
3 %
0 %
Obežný majetok
119 647 €
37 %
13 %
Finančné účty súčet
87 714 €
73 %
91 %
Bankové účty
87 714 €
73 %
90 %
Zásoby súčet
21 996 €
18 %
4 %
Materiál
17 774 €
15 %
4 %
Zvieratá
4 222 €
4 %
0 %
Pohľadávky spolu
9 937 €
8 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
9 937 €
8 %
5 %
Odberatelia
9 109 €
8 %
2 %
Iné pohľadávky
828 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
10 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
10 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby