Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

„CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 204 627 €
Neobežný majetok
770 650 €
Obežný majetok
433 843 €
Časové rozlíšenie súčet
134 €
Pasíva
1 204 627 €
Vlastné imanie
-28 704 €
Záväzky celkom
1 023 514 €
Časové rozlíšenie súčet
209 817 €
Výnosy
3 106 037 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
691 235 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 414 801 €
Náklady
3 108 639 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 443 480 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
665 160 €
Zisk
-2 603 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 603 €
Adresa
Ulica:Kovarce
Obec:95615 Kovarce
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00356891
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby