Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 312 832 €
Neobežný majetok
4 780 530 €
Obežný majetok
503 655 €
Časové rozlíšenie súčet
28 647 €
Pasíva
5 312 832 €
Vlastné imanie
121 116 €
Záväzky celkom
4 814 058 €
Časové rozlíšenie súčet
377 658 €
Výnosy
3 270 192 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
388 613 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
3 257 884 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 102 039 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
147 964 €
Zisk
12 308 €
Daň z príjmov
1 555 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
10 753 €
Adresa
Ulica:Staničná 6
Obec:91105 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00515159
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.1982
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby