Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 456 783 €
Neobežný majetok
6 111 227 €
Obežný majetok
343 902 €
Časové rozlíšenie súčet
1 654 €
Pasíva
6 456 783 €
Vlastné imanie
-59 600 €
Záväzky celkom
6 514 610 €
Časové rozlíšenie súčet
1 774 €
Výnosy
4 025 045 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
29 523 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 995 522 €
Náklady
4 057 986 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 038 215 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 770 €
Zisk
-32 941 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-32 941 €
Adresa
Ulica:Tolstého 11
Obec:81106 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00605808
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:200 - 249
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby