Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 226 691 €
Neobežný majetok
5 808 920 €
Obežný majetok
407 698 €
Časové rozlíšenie súčet
10 073 €
Pasíva
6 226 691 €
Vlastné imanie
-39 258 €
Záväzky celkom
6 255 843 €
Časové rozlíšenie súčet
10 106 €
Výnosy
4 253 684 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 810 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 231 874 €
Náklady
4 260 035 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 243 426 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
16 610 €
Zisk
-6 351 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-6 351 €
Adresa
Ulica:Tolstého 11
Obec:81106 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00605808
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:200 - 249
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby