Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
6 226 691 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
5 808 920 €
93 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
5 808 920 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
476 416 €
8 %
5 %
Stavby
438 841 €
8 %
69 %
Pozemky
415 784 €
7 %
14 %
Umelecké diela a zbierky
1 535 €
0 %
0 %
Obežný majetok
407 698 €
7 %
14 %
Finančné účty súčet
403 259 €
99 %
90 %
Bankové účty
403 226 €
99 %
90 %
Ceniny
33 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
4 439 €
1 %
4 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 439 €
1 %
4 %
Iné pohľadávky
84 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
10 073 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
10 073 €
100 %
95 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby