Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
48 702 004 €
Neobežný majetok
41 496 579 €
Obežný majetok
6 905 388 €
Časové rozlíšenie súčet
300 037 €
Pasíva
48 702 004 €
Vlastné imanie
38 190 621 €
Záväzky celkom
9 275 825 €
Časové rozlíšenie súčet
1 235 558 €
Výnosy
27 267 391 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
27 267 390 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 €
Náklady
26 442 953 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
26 407 669 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
35 284 €
Zisk
824 438 €
Daň z príjmov
194 208 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
630 230 €
Adresa
Ulica:Ivanská cesta 22
Obec:82104 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00681300
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.10.1992
SK NACE:38 110 Zber iného ako nebezpečného odpadu
Odvetvie:Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby