Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 818 980 €
Neobežný majetok
2 613 121 €
Obežný majetok
199 732 €
Časové rozlíšenie súčet
6 127 €
Pasíva
2 818 980 €
Vlastné imanie
50 631 €
Záväzky celkom
2 731 051 €
Časové rozlíšenie súčet
37 299 €
Výnosy
1 519 149 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
25 236 €
Výnosy z finančnej činnosti
29 €
Náklady
1 535 287 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 530 141 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 146 €
Zisk
-16 138 €
Daň z príjmov
920 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-17 057 €
Adresa
Ulica:Bratislavská cesta č. 10
Obec:94525 Komárno
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00891592
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.12.1990
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby