Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 712 419 €
Neobežný majetok
3 427 504 €
Obežný majetok
281 631 €
Časové rozlíšenie súčet
3 285 €
Pasíva
3 712 419 €
Vlastné imanie
367 832 €
Záväzky celkom
3 311 605 €
Časové rozlíšenie súčet
32 982 €
Výnosy
1 892 562 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
81 269 €
Výnosy z finančnej činnosti
27 €
Náklady
1 879 672 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 873 010 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 662 €
Zisk
12 890 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
12 890 €
Adresa
Ulica:Zdravotnícka 3
Obec:94051 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00891606
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.12.1990
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby