Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
530 935 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
423 553 €
80 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
423 553 €
100 %
100 %
Stavby
242 900 €
57 %
70 %
Pozemky
106 184 €
25 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 382 €
17 %
4 %
Dopravné prostriedky
4 086 €
1 %
1 %
Obežný majetok
106 774 €
20 %
13 %
Finančné účty súčet
101 885 €
95 %
91 %
Bankové účty
101 885 €
95 %
90 %
Pohľadávky spolu
4 475 €
4 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 475 €
4 %
5 %
Odberatelia
4 475 €
4 %
2 %
Zásoby súčet
414 €
0 %
4 %
Materiál
414 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
609 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
609 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby