Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 653 535 €
Neobežný majetok
15 420 450 €
Obežný majetok
6 233 085 €
Pasíva
21 653 535 €
Vlastné imanie
2 820 685 €
Záväzky celkom
17 711 878 €
Časové rozlíšenie súčet
1 120 972 €
Výnosy
35 113 380 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
30 635 370 €
Výnosy z finančnej činnosti
162 632 €
Náklady
35 435 555 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
35 413 981 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
21 575 €
Zisk
-322 175 €
Daň z príjmov
13 986 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-336 161 €
Adresa
Ulica:Palárikova 2311
Obec:02216 Čadca
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17335469
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby