Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 201 935 €
Neobežný majetok
2 053 164 €
Obežný majetok
126 970 €
Časové rozlíšenie súčet
21 802 €
Pasíva
2 201 935 €
Vlastné imanie
-21 €
Záväzky celkom
1 802 350 €
Časové rozlíšenie súčet
399 606 €
Výnosy
1 406 122 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
576 420 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 €
Náklady
1 415 537 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
830 755 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
584 782 €
Zisk
-9 414 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-9 415 €
Adresa
Ulica:Jesenského 105/85
Obec:94301 Štúrovo
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17336139
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1992
SK NACE:86 210 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby