Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

PREŠOV REAL, s.r.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 094 110 €
Neobežný majetok
100 602 €
Obežný majetok
1 960 241 €
Časové rozlíšenie súčet
33 267 €
Pasíva
2 094 110 €
Vlastné imanie
21 347 €
Záväzky celkom
1 932 476 €
Časové rozlíšenie súčet
140 287 €
Výnosy
3 553 127 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 553 127 €
Náklady
3 456 415 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 450 083 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 332 €
Zisk
96 712 €
Daň z príjmov
31 716 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
64 996 €
Adresa
Ulica:Slovenská 40
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:31722814
Právna forma:Spoločnosť s r. o.
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.3.1996
SK NACE:68 200 Prenájom a prevádzkovanie vlastných alebo prenajatých nehnuteľností
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby