Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, I. Bukovčana 3, Bratislava

Spolu majetok
281 032 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
254 376 €
91 %
13 %
Finančné účty súčet
247 122 €
97 %
94 %
Bankové účty
246 846 €
97 %
91 %
Príjmový rozpočtový účet
219 €
0 %
0 %
Výdavkový rozpočtový účet
56 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
7 253 €
3 %
2 %
Materiál
7 253 €
3 %
2 %
Neobežný majetok
26 657 €
9 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
26 657 €
100 %
100 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 767 €
63 %
2 %
Stavby
8 880 €
33 %
87 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
1 010 €
4 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby