Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
84 986 €
Neobežný majetok
2 562 €
Obežný majetok
82 424 €
Pasíva
84 986 €
Vlastné imanie
-11 702 €
Záväzky celkom
96 688 €
Výnosy
1 219 508 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
54 303 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 165 205 €
Náklady
1 218 801 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 163 044 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
55 757 €
Zisk
707 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
707 €
Príjmy54,3 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,2 %
Tovary a služby
14,1 %
Bežné transfery
0,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kollárova 2
Obec:90021 Svätý Jur
Okres:Pezinok
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Svätý Jur
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35602244
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1996
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby