Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Spolu majetok
268 430 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
151 136 €
56 %
15 %
Finančné účty súčet
125 847 €
83 %
95 %
Bankové účty
125 847 €
83 %
91 %
Pohľadávky spolu
23 543 €
16 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
23 543 €
16 %
3 %
Iné pohľadávky
23 543 €
16 %
1 %
Zásoby súčet
1 746 €
1 %
2 %
Materiál
1 746 €
1 %
2 %
Neobežný majetok
114 682 €
43 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
114 682 €
100 %
100 %
Stavby
72 980 €
64 %
87 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 702 €
36 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
2 613 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
2 613 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby