Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

CULTUS Ružinov, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
218 722 €
Neobežný majetok
68 423 €
Obežný majetok
88 669 €
Časové rozlíšenie súčet
61 630 €
Pasíva
218 722 €
Vlastné imanie
3 407 €
Záväzky celkom
199 515 €
Časové rozlíšenie súčet
15 800 €
Výnosy
1 598 595 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 598 595 €
Náklady
1 634 911 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 633 971 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
940 €
Zisk
-36 316 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-36 316 €
Adresa
Ulica:Ružinovská 28
Obec:82009 Bratislava - Ružinov
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Ružinov
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:35874686
Právna forma:Akciová spoločnosť
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:30.1.2004
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby