Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

CULTUS Ružinov, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
218 722 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
88 669 €
41 %
7 %
Pohľadávky spolu
51 193 €
58 %
23 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
51 193 €
58 %
20 %
Pohľadávky z obchodného styku
46 712 €
53 %
12 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
46 712 €
53 %
11 %
Iné pohľadávky
3 152 €
4 %
1 %
Daňové pohľadávky a dotácie
1 329 €
1 %
1 %
Finančné účty súčet
37 476 €
42 %
71 %
Bankové účty
35 916 €
41 %
64 %
Peniaze
1 560 €
2 %
2 %
Neobežný majetok
68 423 €
31 %
93 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
68 423 €
100 %
100 %
Stavby
60 821 €
89 %
60 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 602 €
11 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
61 630 €
28 %
0 %
Príjmy budúcich období krátkodobé
58 648 €
95 %
30 %
Náklady budúcich období krátkodobé
2 982 €
5 %
8 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby