Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Hviezdoslavova 55, Šurany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
513 113 €
Neobežný majetok
448 032 €
Obežný majetok
64 137 €
Časové rozlíšenie súčet
943 €
Pasíva
513 113 €
Vlastné imanie
4 499 €
Záväzky celkom
508 614 €
Výnosy
643 197 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
29 956 €
Výnosy z finančnej činnosti
8 €
Náklady
643 130 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
639 725 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 405 €
Zisk
67 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
66 €
Adresa
Ulica:Hviezdoslavova 55
Obec:94201 Šurany
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:42114977
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.9.2007
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby