Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
187 761 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
173 336 €
92 %
16 %
Pohľadávky spolu
123 802 €
71 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
123 802 €
71 %
41 %
Pohľadávky z obchodného styku
123 802 €
71 %
4 %
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
123 802 €
71 %
1 %
Finančné účty súčet
47 325 €
27 %
46 %
Bankové účty
45 369 €
26 %
45 %
Peniaze
1 956 €
1 %
1 %
Zásoby súčet
2 209 €
1 %
13 %
Tovar
2 726 €
2 %
1 %
Materiál
2 115 €
1 %
11 %
Poskytnuté preddavky na zásoby
-2 632 €
-2 %
-0 %
Neobežný majetok
14 173 €
8 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
14 173 €
100 %
99 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
14 173 €
100 %
7 %
Časové rozlíšenie súčet
252 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období krátkodobé
252 €
100 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby