Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Európsky olympijský festival mládeže Banská Bystrica 2021, n.o. v anglickom jazyku: European Youth Olympic Festival Banská Bystrica 2021, n.o.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
680 170 €
Neobežný majetok
31 394 €
Obežný majetok
643 725 €
Časové rozlíšenie súčet
5 051 €
Pasíva
680 170 €
Vlastné imanie
11 431 €
Záväzky celkom
17 607 €
Časové rozlíšenie súčet
651 132 €
Výnosy
547 483 €
Výnosy z finančnej činnosti
547 483 €
Náklady
557 024 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
556 960 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
64 €
Zisk
-9 541 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-9 541 €
Adresa
Ulica:Československej armády 1141/26
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:52475808
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:11.6.2019
SK NACE:94 992 Činnosti záujmových organizácií
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby