Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnavský VÚC

Aktuálny stav
5,1
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,1
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
4,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Trnavský VÚC
priemer VÚC
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer VÚC
Celkový dlh 37,8 %
4,1
28,0 %
Dlhová služba 5,2 %
5,4
2,2 %
Bilancia bežného účtu 16,4 %
5,3
13,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer VÚC
Základná bilancia na obyvateľa 25 € 10 €
Celkový dlh na obyvateľa 97 € 72 €
Čistý majetok na obyvateľa 230 € 252 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 40 € 26 €
Ostatné indikátory priemer VÚC
Základná bilancia 8,6 %
4,7
3,3 %
Intenzita investovania 7,5 %
3,0
9,9 %
Čistý majetok 89,5 %
0,9
97,5 %
Okamžitá likvidita 569,7 %
6,0
597,5 %
Pohotová likvidita 587,1 %
6,0
680,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 158 386 107 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 5 708 194 €
Výdavky bežného rozpočtu 132 348 969 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 17 643 604 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 1 270 516 €
Dlhodobé záväzky 238 933 €
Krátkodobé záväzky 7 292 408 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 54 540 915 €
Bankové úvery a výpomoci 54 540 915 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 4 580 848 €
Úrokové splátky 771 212 €
Finančné účty 41 546 763 €
Neobežný majetok 142 421 797 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 561 156
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 22 303 918 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby