Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
274 158 858 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
125 915 330 €
46 %
36 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
125 915 330 €
100 %
100 %
Granty a transfery
102 358 498 €
37 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
102 319 646 €
100 %
99 %
Zahraničné granty
38 853 €
0 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
0 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
21 287 769 €
8 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
17 270 621 €
81 %
90 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 786 509 €
8 %
5 %
Kapitálové príjmy
1 136 270 €
5 %
2 %
Iné nedaňové príjmy
1 088 437 €
5 %
4 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
5 932 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
17 571 405 €
6 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
17 571 405 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
7 025 855 €
3 %
6 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
7 025 855 €
100 %
89 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby