Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
268 252 165 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
118 561 215 €
44 %
40 %
Sekundárne vzdelávanie
107 100 289 €
90 %
88 %
Vedľajšie služby v školstve
11 001 088 €
9 %
10 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
459 838 €
0 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
56 177 965 €
21 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
55 438 594 €
99 %
73 %
Rodina a deti
484 331 €
1 %
2 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
255 039 €
0 %
2 %
Ekonomická oblasť
47 657 183 €
18 %
22 %
Doprava
45 511 640 €
95 %
95 %
Iné odvetvia
1 438 882 €
3 %
4 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
706 661 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
20 063 677 €
7 %
7 %
Kultúrne služby
19 652 859 €
98 %
99 %
Rekreačné a športové služby
296 624 €
1 %
0 %
Vysielacie a vydavateľské služby
114 194 €
1 %
0 %
Všeobecné verejné služby
16 622 076 €
6 %
8 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
14 041 388 €
84 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
2 580 688 €
16 %
2 %
Obrana
5 140 639 €
2 %
0 %
Civilná ochrana
5 140 639 €
100 %
100 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
4 029 410 €
2 %
9 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
3 679 545 €
91 %
5 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
335 696 €
8 %
93 %
Vedecké a výskumné projekty
14 169 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby