Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
313 813 107 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Daňové príjmy
143 688 347 €
46 %
35 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
143 688 347 €
100 %
100 %
Granty a transfery
108 998 893 €
35 %
39 %
Tuzemské bežné granty a transfery
108 066 032 €
99 %
99 %
Zahraničné granty
924 862 €
1 %
1 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
8 000 €
0 %
1 %
Nedaňové príjmy
25 712 387 €
8 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
22 135 848 €
86 %
89 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
1 832 516 €
7 %
5 %
Iné nedaňové príjmy
1 236 669 €
5 %
5 %
Kapitálové príjmy
492 251 €
2 %
2 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
15 102 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
20 493 335 €
7 %
11 %
Z ostatných finančných operácií
20 493 335 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
14 920 145 €
5 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
14 920 145 €
100 %
59 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby