Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
287 164 874 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vzdelávanie
123 805 220 €
43 %
38 %
Sekundárne vzdelávanie
110 522 259 €
89 %
87 %
Vedľajšie služby v školstve
12 838 287 €
10 %
11 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
444 673 €
0 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
64 064 866 €
22 %
14 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
62 479 224 €
98 %
72 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
941 306 €
1 %
3 %
Rodina a deti
644 335 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
55 383 412 €
19 %
26 %
Doprava
52 089 293 €
94 %
92 %
Iné odvetvia
2 888 691 €
5 %
6 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
405 429 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
20 754 426 €
7 %
7 %
Kultúrne služby
20 127 218 €
97 %
99 %
Rekreačné a športové služby
485 418 €
2 %
1 %
Vysielacie a vydavateľské služby
141 790 €
1 %
0 %
Všeobecné verejné služby
17 831 653 €
6 %
7 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
15 258 653 €
86 %
85 %
Transakcie verejného dlhu
2 552 943 €
14 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
20 058 €
0 %
0 %
Zdravotníctvo
4 426 750 €
2 %
8 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
3 816 538 €
86 %
5 %
Ústavná zdravotná starostlivosť
597 002 €
13 %
93 %
Neznáma položka funkčnej klasifikácie
13 210 €
0 %
0 %
Obrana
898 547 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
898 547 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby