Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sereď

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 996 418 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
6 527 464 €
50 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 243 899 €
50 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 625 007 €
25 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
921 909 €
14 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
700 323 €
11 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
36 327 €
1 %
1 %
Všeobecné verejné služby
2 088 936 €
16 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 850 986 €
89 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
186 794 €
9 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
28 918 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
22 238 €
1 %
2 %
Ekonomická oblasť
1 087 462 €
8 %
14 %
Doprava
570 274 €
52 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
450 491 €
41 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
60 825 €
6 %
9 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
5 872 €
1 %
1 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
769 752 €
6 %
3 %
Policajné služby
765 188 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
4 563 €
1 %
5 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
711 824 €
5 %
8 %
Kultúrne služby
460 983 €
65 %
43 %
Rekreačné a športové služby
217 688 €
31 %
49 %
Náboženské a iné spoločenské služby
18 057 €
3 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
15 096 €
2 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
0 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia
676 062 €
5 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
676 062 €
100 %
84 %
Sociálne zabezpečenie
589 320 €
5 %
6 %
Staroba
452 962 €
77 %
73 %
Rodina a deti
90 791 €
15 %
5 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
25 450 €
4 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
20 117 €
3 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
491 508 €
4 %
8 %
Rozvoj obcí
252 157 €
51 %
55 %
Verejné osvetlenie
194 003 €
39 %
17 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
45 348 €
9 %
16 %
Obrana
54 090 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
54 090 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby