Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svätý Jur

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 657 133 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
5 247 414 €
49 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
5 247 414 €
100 %
99 %
Daňové príjmy
3 084 892 €
29 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 547 355 €
83 %
77 %
Dane za tovary a služby
275 864 €
9 %
9 %
Dane z majetku
261 674 €
8 %
14 %
Granty a transfery
1 561 968 €
15 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 561 968 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
762 859 €
7 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
274 175 €
36 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
181 765 €
24 %
27 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
149 571 €
20 %
0 %
Iné nedaňové príjmy
130 489 €
17 %
11 %
Kapitálové príjmy
26 860 €
4 %
9 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby