Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svätý Jur

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 670 816 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Všeobecné verejné služby
4 432 923 €
46 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
4 417 226 €
100 %
78 %
Všeobecné služby
8 015 €
0 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
7 682 €
0 %
1 %
Vzdelávanie
2 482 434 €
26 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 095 304 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
525 291 €
21 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
490 101 €
20 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
371 738 €
15 %
14 %
Ekonomická oblasť
987 402 €
10 %
14 %
Doprava
987 281 €
100 %
84 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
121 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
826 561 €
9 %
8 %
Rozvoj bývania
567 614 €
69 %
11 %
Rozvoj obcí
95 463 €
12 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
88 846 €
11 %
16 %
Verejné osvetlenie
74 639 €
9 %
16 %
Ochrana životného prostredia
561 309 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
487 345 €
87 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
50 749 €
9 %
3 %
Nakladanie s odpadovými vodami
23 215 €
4 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
257 378 €
3 %
9 %
Kultúrne služby
113 243 €
44 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
82 067 €
32 %
3 %
Rekreačné a športové služby
44 521 €
17 %
47 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
8 939 €
3 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
8 608 €
3 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
108 036 €
1 %
3 %
Policajné služby
91 145 €
84 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
16 892 €
16 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
14 773 €
0 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
6 338 €
43 %
12 %
Staroba
5 429 €
37 %
76 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
3 006 €
20 %
6 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby