Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svätý Jur

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 690 287 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3 991 626 €
41 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
3 991 626 €
100 %
98 %
Daňové príjmy
3 359 063 €
35 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 658 531 €
79 %
74 %
Dane za tovary a služby
390 165 €
12 %
9 %
Dane z majetku
310 367 €
9 %
17 %
Granty a transfery
1 331 927 €
14 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 331 927 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
1 007 671 €
10 %
10 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
457 301 €
45 %
29 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
316 446 €
31 %
52 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
140 256 €
14 %
0 %
Kapitálové príjmy
48 900 €
5 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
44 768 €
4 %
10 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby