Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tvrdošín

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
9 985 378 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
3 708 522 €
37 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 746 298 €
47 %
43 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
776 218 €
21 %
17 %
Sekundárne vzdelávanie
668 526 €
18 %
27 %
Vedľajšie služby v školstve
497 851 €
13 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
19 628 €
1 %
1 %
Všeobecné verejné služby
1 666 413 €
17 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 506 360 €
90 %
79 %
Transakcie verejného dlhu
65 401 €
4 %
16 %
Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
49 891 €
3 %
2 %
Všeobecné služby
26 760 €
2 %
3 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
18 001 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 554 540 €
16 %
7 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
918 208 €
59 %
18 %
Rozvoj obcí
477 052 €
31 %
57 %
Verejné osvetlenie
151 532 €
10 %
17 %
Rozvoj bývania
7 747 €
0 %
8 %
Ochrana životného prostredia
1 178 223 €
12 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 146 053 €
97 %
82 %
Nakladanie s odpadovými vodami
28 578 €
2 %
3 %
Znižovanie znečisťovania
3 593 €
0 %
1 %
Ekonomická oblasť
797 283 €
8 %
13 %
Doprava
625 754 €
78 %
83 %
Iné odvetvia
170 401 €
21 %
2 %
Komunikácia
1 128 €
0 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
632 011 €
6 %
8 %
Rekreačné a športové služby
476 167 €
75 %
49 %
Kultúrne služby
102 048 €
16 %
42 %
Náboženské a iné spoločenské služby
46 821 €
7 %
4 %
Vysielacie a vydavateľské služby
6 975 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
231 833 €
2 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
129 711 €
56 %
6 %
Staroba
83 626 €
36 %
75 %
Rodina a deti
18 346 €
8 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
149 €
0 %
11 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
192 447 €
2 %
1 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
192 447 €
100 %
37 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
23 467 €
0 %
3 %
Policajné služby
17 519 €
75 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
4 347 €
19 %
4 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
1 602 €
7 %
1 %
Obrana
638 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
638 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby