Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bobrovček

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
56 212 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
obcí
Všeobecné verejné služby
39 755 €
71 %
28 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
37 566 €
94 %
86 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
2 188 €
6 %
2 %
Ochrana životného prostredia
6 591 €
12 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
6 272 €
95 %
58 %
Ochrana prírody a krajiny
320 €
5 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
3 190 €
6 %
6 %
Kultúrne služby
2 002 €
63 %
51 %
Náboženské a iné spoločenské služby
1 187 €
37 %
13 %
Ekonomická oblasť
2 365 €
4 %
5 %
Doprava
1 506 €
64 %
58 %
Ťažba, výroba a výstavba
859 €
36 %
16 %
Komunikácia
0 €
0 %
4 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2 129 €
4 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
2 129 €
100 %
79 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 963 €
3 %
9 %
Verejné osvetlenie
1 941 €
99 %
10 %
Rozvoj obcí
22 €
1 %
52 %
Sociálne zabezpečenie
220 €
0 %
3 %
Staroba
220 €
100 %
54 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby