Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
28 165 481 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
13 606 570 €
48 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
9 064 152 €
67 %
74 %
Dane z majetku
3 187 665 €
23 %
17 %
Dane za tovary a služby
1 354 752 €
10 %
9 %
Granty a transfery
7 661 075 €
27 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
7 579 560 €
99 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
81 515 €
1 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4 301 459 €
15 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
4 301 459 €
100 %
98 %
Nedaňové príjmy
2 596 377 €
9 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
2 115 079 €
81 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
386 127 €
15 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
87 829 €
3 %
10 %
Kapitálové príjmy
7 283 €
0 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
58 €
0 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby