Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dubnica nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
25 086 213 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
8 234 590 €
33 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 664 989 €
45 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
2 140 578 €
26 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 293 846 €
16 %
17 %
Vedľajšie služby v školstve
1 115 490 €
14 %
12 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
19 688 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
6 040 125 €
24 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
5 958 265 €
99 %
79 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
57 392 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
24 468 €
0 %
3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3 976 676 €
16 %
7 %
Rozvoj obcí
3 863 226 €
97 %
57 %
Verejné osvetlenie
102 763 €
3 %
17 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
9 758 €
0 %
18 %
Zásobovanie vodou
929 €
0 %
0 %
Sociálne zabezpečenie
3 310 027 €
13 %
6 %
Staroba
3 310 027 €
100 %
75 %
Ochrana životného prostredia
2 309 332 €
9 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 646 966 €
71 %
82 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
662 366 €
29 %
11 %
Nakladanie s odpadovými vodami
0 €
0 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
542 136 €
2 %
8 %
Kultúrne služby
539 004 €
99 %
42 %
Náboženské a iné spoločenské služby
3 133 €
1 %
4 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
494 345 €
2 %
3 %
Policajné služby
488 194 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
6 152 €
1 %
4 %
Ekonomická oblasť
97 889 €
0 %
13 %
Doprava
75 709 €
77 %
83 %
Iné odvetvia
22 180 €
23 %
2 %
Obrana
81 092 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
81 092 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby