Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Brezov

Aktuálny stav
6,0
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
6,0
Dlhová služba
6,0
Bilancia bežného účtu
6,0
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Brezov
priemer obcí
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Brezov
priemer obcí
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer obcí
Celkový dlh 0,0 %
6,0
10,3 %
Dlhová služba 0,0 %
6,0
4,0 %
Bilancia bežného účtu 22,4 %
6,0
11,3 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,3 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Indikátory na obyvateľa priemer obcí
Základná bilancia na obyvateľa 28 € 28 €
Celkový dlh na obyvateľa 0 € 98 €
Čistý majetok na obyvateľa 838 € 2 611 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 52 € 49 €
Ostatné indikátory priemer obcí
Základná bilancia 9,5 %
4,9
3,1 %
Intenzita investovania 12,6 %
5,0
7,9 %
Čistý majetok 333,3 %
3,3
337,4 %
Okamžitá likvidita 2 313,2 %
6,0
319,0 %
Pohotová likvidita 2 512,5 %
6,0
344,3 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 0,0 %
6,0
22,1 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 106 796 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 2 245 €
Výdavky bežného rozpočtu 82 924 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 15 720 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 9 966 €
Dlhodobé záväzky 576 €
Krátkodobé záväzky 5 000 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 0 €
Bankové úvery a výpomoci 0 €
Úvery od ŠFRB 0 €
Výdavky na splácanie istiny 0 €
Úrokové splátky 0 €
Finančné účty 115 660 €
Neobežný majetok 194 139 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 369
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 19 257 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby